กรมวิชาการเกษตร (สวพ.2)
เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.2)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

สมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 (สวพ.2) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
🔖ไฟล์ประกาศรับสมัคร