กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (วุฒิปริญญาโท)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

สมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
🔖สมัครงาน
🔖ไฟล์ประกาศรับสมัคร